Loga ke stažení

Loga jsou k dispozici grafikům, partnerům i posluchačům pro správnou a reprezentativní komunikaci značky Rádia Jih a Rádia Jih Cimbálka. Děkujeme za správné užívání naší značky.

Je zakázáno používat loga z jiných zdrojů než z těchto webových stránek. Kdekoli používáte naše loga, měla by mít kolem sebe volný prostor k zajištění jejich viditelnosti. Žádné grafické elementy nesmí zasahovat do tohoto volného prostoru. Do loga je zakázáno vizuálně zasahovat, měnit jeho barvy nebo jej jakýmkoli způsobem jinak deformovat.